7 Nowy  wiceprezes  i  nowy  sekretarz

7 Nowy  wiceprezes  i  nowy  sekretarz